Προς τις νέες επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στο dclub.eu
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ
Αν έχετε κάποια επιχείρηση και ενδιαφέρεστε να προσφέρετε τις υπηρεσίες η τα προϊόντα σας στα μέλη μας πρεπει να γνωρίζετε τα κάτωθι για το dclub.eu. Σας διαφημίζουμε δωρεάν σε ένα πολυπληθές κοινό που αυξάνεται διαρκώς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και προτρέπουμε τα μέλη μας να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας, με κίνητρο την ιδιαίτερη έκπτωση που κάνετε για τα μέλη μας. Χωρίς μεσάζοντες ,χωρίς ενδιάμεσους (δεν παίρνουμε κάποια προμήθεια για τις υπηρεσίες μας και δεν μεσολαβούμε στις εμπορικές σας πράξεις με τα μέλη μας). Με τις εκπτώσεις που κάνετε στα μέλη μας -οι οποίες εξαρτώνται καθαρά από σας και μπορείτε να αλλάξετε οποτεδήποτε- δίνετε κίνητρα στα μέλη μας να γίνονται πελάτες σας και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας.
Τι να προσέξετε: Αυτό που πρέπει να προσέξετε για να έχετε αυξανόμενες πωλήσεις και καλή σχέση με τα μέλη μας είναι το εξής:
1.να κάνετε αληθινές εκπτώσεις και να τηρείτε αυτά που ψηφιακά υπογράφετε
2.να τονίζετε στα μέλη μας την εξτρα έκπτωση που κάνετε-λόγω της επίδειξης της κάρτας dclub-. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το μέλος να αναμεταδώσει αυτό σαν κίνητρο και να προτρέψει και αλλά μέλη να γίνουν επίσης πελάτες σας

Προσοχή: Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να γράψει σχόλια της σχέσης του με την επιχείρηση σας. Αν κάποιο μέλος εκφράσει παράπονα αφού πρώτα διαπιστωθούν θα ενημερωθούν και τα άλλα μέλη και η συνεργασία μας θα διακοπεί

Για να εγγραφείτε πατήστε εδώ